Client Matters helpt organisaties hun strategische veranderdoelstellingen te realiseren. Maar dan echt.

Aan tafel zakken medewerkers steeds verder onderuit en staren wazig naar het scherm. De manager die aan het woord is, kijkt vertwijfeld rond. Dat wordt nog een hele kluif, dat verandertraject. Op papier klinken de plannen voor organisatieverandering, die nieuwe strategie of meer klantgerichtheid meestal prachtig. Maar slechts weinig organisaties maken ze ook echt wáár.

Client Matters helpt organisaties hun strategische veranderdoelstellingen te realiseren. Maar dan echt.

PE gecertificeerde communicatietrainingAccountantskantoren kloppen regelmatig bij ons aan omdat we een door de NBA erkende PE-instelling zijn. We helpen hen de omslag naar advieskantoor (verder) te maken. En we zorgen dat de klant zijn accountant ziet als meerwaarde.
Goede interne communicatie en klantgerichte, duidelijke externe communicatie zijn daarvoor essentieel. Onze trainingen advies­vaardigheden, klantgericht schrijven en winnende offertes dragen daaraan bij en leveren daarom PE-punten op.

‘De boel in beweging krijgen’

Nieuwe strategie, meer klant­gerichtheid, meer verant­woordelijkheids­gevoel en ondernemer­schap … Heeft u de plannen al klaar liggen? Dan is de hamvraag waarschijnlijk hoe u de boel echt in beweging krijgt. In pasklare stappen­plannen om verandering te realiseren, geloof ik niet.
Wel in klein beginnen, mensen betrekken en dialoog. Daarom schuif ik vaak aan bij team­overleggen om te zien hoe de interne communicatie verloopt. Die is in mijn ogen namelijk het smeermiddel waarop veel verandering vastloopt – of juist vleugels krijgt. We werken ter plekke aan oplossingen. Samen. Want ik kan u wel vertellen hoe ik denk dat het moet, maar als het zo simpel was, had u mij vast niet nodig.

Het doel: uw team of organisatie in beweging krijgen. En dan niet alleen voor een maand of twee.

Trainingen en workshops

Echte verandering bereikt u niet met alleen een training. Maar het helpt soms wel. Behalve het willen, moet u die nieuwe strategie en veranderplannen immers ook kunnen uitvoeren. Ik geef maatwerk­trainingen en work­shops rondom de volgende thema’s:
  • strategiesessies: waar gaan we heen?
  • interne communicatie: hoe krijgen we samen die verandering (niet) van de grond?
  • klantgerichtheid: hoe doen we dat (niet)?
  • adviesvaardigheden: hoe voeren we echte gesprekken met klanten?
  • offertes schrijven: die ook scoren, graag. Lees meer…
Het verschil tussen een workshop en een training?

  • In een workshop werken we samen aan het WAT en WAAROM.
  • In een training werken we aan het HOE.

Veel klanten organiseren eerst een workshop om samen de grote lijnen uit te denken. En vervol­gens een training om de bij­be­horende vaardig­heden aan te leren.

Quick scan klantgerichtheid

Klantgerichter zijn, dat wil elke organisatie bijna wel. Is al die tamtam wel nodig, of bent en communiceert u eigenlijk al klant­gericht?

Veranderen om het veranderen is behoorlijk frustrerend. Laat mij een quick scan maken om te zien hoeveel u al waarmaakt:

  • Moeten – hoe nodig is het dat u klant­gerichter werkt en commu­ni­ceert?
  • Willen – hoe zit het met de bereid­heid om klant­gerichter te werken en commu­niceren?
  • Kunnen – heeft u de vaardigheden in huis om klantgericht te werken en communiceren?
De resultaten houd ik uiteraard niet voor mezelf. U krijgt een bondig en leesbaar verslag. Dat ik bovendien ook kom toelichten. Dan kunt u op basis daarvan bepalen of we vervolgstappen zetten, en wie in uw organisatie u daarbij kunt betrekken.